Privacy statement

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Rob Timmerman Media kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Rob Timmerman Media en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Rob Timmerman Media verstrekt.

Rob Timmerman Media kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam-
  • Uw adresgegevens-
  • Uw telefoonnummer-
  • Uw e-mailadres-
  • Uw IP-adres

Waarom Rob Timmerman Media gegevens nodig heeft

Rob Timmerman Media verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Rob Timmerman Media uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

Hoe lang Rob Timmerman Media gegevens bewaart

Rob Timmerman Media bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen

Rob Timmerman Media verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van Rob Timmerman Media worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website.

Rob Timmerman Media gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt eenverzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@robtimmerman.nl  Rob Timmerman Media zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen

Rob Timmerman Media neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Rob Timmerman Media maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Rob Timmerman Media verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Rob Timmerman Media op via info@robtimmerman.nl

www.robtimmerman.nl  is een website van Rob Timmerman Media

Rob Timmerman Media is als volgt te bereiken:

E-mailadres

info@robtimmerman.nl